Phần mềm kế toán Sis Inova

CÁC MÔ-ĐUN CHÍNH CỦA PMKT ONLINE SAS INNOVA 8.0

1. KẾ TOÁN QUẢN TRỊ

Đây là Môđun dành riêng cho Ban Lãnh đạo doanh nghiệp, đáp ứng các thông tin quản lý một cách ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu, trực quan và có tầm quan trọng bậc nhất. Môđun được coi như là một bức tranh phản ánh các chỉ số theo dõi « sức khoẻ » hay những « cảnh báo » quan trọng theo chế độ hoặc theo quy định của DN. Bao gồm : Kiểm tra tin nhắn – thông báo; Cảnh báo hoá đơn huỷ, DN bỏ trốn; Sức khoẻ DN; Số liệu tổng hợp, Cảnh báo một số vi phạm chế độ, Chi phí vượt khung, Biểu đồ phân tích doanh thu/chi phí v.v.

2. KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN

Quản lý, lưu trữ chứng từ tiền mặt, ngân hàng. Truy xuất ngân quỹ tức thời, báo cáo dòng tiền, quản lý thu –  chi, hạch toán và theo dõi ngoại tệ, tự động hạch toán chênh lệch tỷ giá ngoại tệ, in toàn bộ chứng từ tiền mặt và chứng từ ngân hàng bằng máy, theo dõi thanh toán theo từng hoá đơn, hợp đồng. Tính toán và theo dõi lãi vay; Hạch toán, ghi nhận toàn bộ các thông tin thuế đầu ra, đầu vào.

3. PHÂN HỆ BÁN HÀNG VÀ CÔNG NỢ PHẢI THU

Theo dõi, phân tích tình hình bán hàng theo nhiều chỉ tiêu như theo mặt hàng, thị trường, thời gian, hợp đồng, nhân viên bán hàng v.v. Đồng thời theo dõi chi tiết tình trạng công nợ của khách hàng như tuổi nợ, hoá đơn, hợp đồng, khai báo thuế đầu ra.

4. PHÂN HỆ MUA HÀNG VÀ CÔNG NỢ PHẢI TRẢ

Phân hệ này sẽ theo dõi toàn bộ tình hình nhập mua hàng, phân tích hàng nhập mua theo số lượng và giá vốn. Đồng thời theo dõi tình hình thanh toán công nợ với nhà cung cấp như theo hoá đơn, hợp đồng, hạn thanh toán; theo dõi hàng hoá nhập khẩu, tính và phân bổ tự động chi phí mua hàng, khai báo thuế đầu vào.

5. QUẢN LÝ KHO, HÀNG HOÁ VẬT TƯ

Theo dõi tình hình xuất – nhập – tồn hàng hóa, vật tư cả số lượng và vốn. Tự động áp giá vốn hàng xuất kho; các phương pháp tính giá vốn chi tiết đến từng vật tư, hàng hóa: NTXT, TB tháng, TB di động, Đích danh ; theo dõi hàng hoá theo nhiều đơn vị tính quy đổi như Thùng – Cái, Kg – Mét v.v ; quản lý vỏ vật tư; cho phép xuất âm kho nhằm linh hoạt trong công việc, xuất điều chuyển kho thao tác đơn giản.

6. TÀI SẢN CỐ ĐỊNH & CÔNG CỤ DỤNG CỤ

Theo dõi, quản lý chi tiết thông tin về TSCĐ như giá trị, khấu hao, nguồn hình thành, bộ phận sử dụng, theo dõi xuất xứ nguồn gốc tài sản; theo dõi tăng giảm và lý do tăng giảm tài sản cố định; hỗ trợ công tác kiểm kê TSCĐ. Tính toán và phân bổ khấu hao TSCĐ theo nhiều chiều như bộ phận sử dụng, theo nguồn hình thành, đồng thời cho phép điều chỉnh khấu hao theo tình hình sản xuất kinh doanh thực tế; lên các bảng khấu hao và phân bổ khấu hao tài sản theo quy định của BTC (206/2003/QĐ-BTC ngày 12/12/2003 và thông tư số 10/TC/CĐKT ngày 23/03/1997).

7. KẾ TOÁN CHI PHÍ & GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

Theo dõi, tập hợp chi phí đến từng sản phẩm, công trình, kể cả các sản phẩm vụ việc là dịch vụ. Phân tích chi phí theo khoản mục, yếu tố. Tính giá thành sản phẩm theo các phương pháp như tập hơn chi phí giản đơn, phân bước, hệ số và định mức

Tập hợp và phân bổ các chi phí sản xuất như nguyên vật liệu, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung, chi phí máy thi công công trình, chi phí quản lý, chi phí bán hàng – giao dịch. Tiêu thức phân bổ tự động hoặc theo chủ quan của người quản lý rất đa dạng tuỳ thuộc vào đặc thù của đối tượng được sản xuất và tính giá thành sản phẩm như phân bổ theo hệ số, theo một tiêu thức đã khai báo (chi phí nguyên vật liệu, chi phí nhân công, doanh số, giá trị hợp đồng v.v).

8. PHÂN HỆ BÁO CÁO THUẾ

Khai báo thuế đầu vào, đầu ra từ các phân hệ kế toán Mua hàng, Bán hàng và Vốn bằng tiền để lên các báo cáo, bảng kê thuế đầu vào, đầu ra (mẫu 03/GTGT, 04/GTGT, 05/GTGT), tờ khai thuế, các khoản phải nộp ngân sách, các sổ theo dõi thuế được hoàn lại, được miễn giảm, báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn v.v. Đáp ứng đầy đủ theo TT, QĐ mới nhất của BTC. Đặc biệt, phân hệ này đã được tích hợp hoàn toàn các mẫu biểu in ra có sẵn mã vạch 2 chiều tương thích hoàn toàn không phải kê khai trên Phần mềm HTKK của T.C Thuế.

9. PHÂN HỆ KẾ TOÁN TỔNG HỢP & BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cuối kỳ kế toán, kế toán tổng hợp được thực hiện để thực hiện các điều chỉnh, hạch toán trong kỳ, thực hiện kiểm tra đối chiếu sổ tổng hợp và chi tiết, kết chuyển tự động số dư và phân bổ chi phí. Sau khi thực hiện các bút toán cuối kỳ sẽ lên được Báo cáo tài chính đầy đủ và chính xác. Các báo cáo tài chính kế toán được thiết kế theo các quy định mới nhất của Bộ tài chính. Cung cấp các sổ sách kế toán đầy đủ theo các hình thức sổ: Nhật ký chung, chứng từ ghi sổ, nhật ký chứng từ và nhật ký sổ cái. Thường xuyên cập nhật các Thông tư, Quyết định mới nhất của BTC như: TT 244, Quyết định 48/QĐ-BTC, Quyết định 15/QĐ-BTC, Thông tư 60/TT-BTC, Thông tư 32/TT-BTC, Thông tư 105/2003/TT-BTC v.v.

10. QUẢN TRỊ HỆ THỐNG

Quản lý, phân quyền sử dụng cho mỗi người dùng tương ứng với mỗi công việc được giao, phân quyền chi tiết đến từng chức năng, từng thao tác. Khả năng bảo mật & an toàn dữ liệu cao đặc biệt với hệ thống nhiều người cùng truy cập, sử dụng và khai thác dữ liệu. Cơ chế sao lưu và khôi phục dữ liệu đơn giản, dễ thực hiện. Khai báo các tham số hệ thống thống nhất, đa dạng, linh hoạt.

11. KẾT NỐI ONLINE KHÁCH HÀNG VỚI SAS

Phân hệ này là cầu nối quan trọng giữa khách hàng và SAS, đây cũng là điểm nhấn nằm trong chiến lược nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng của chúng tôi. Với Môđun này, Quý khách hàng sẽ được: Kết nối thuận lợi, thường xuyên giữa KH và SAS, Xử lý vấn đề cho khách hàng kịp thời, Khách hàng có thể Phản ánh/Đánh giá/Góp ý về chất lượng sản phẩm dịch vụ trực tiếp đến Ban Lãnh Đạo, Update thông tư, quyết định mới của BTC dễ dàng, Chia sẻ cơ hội – cơ chế hợp tác giữa Khách hàng và SAS nhằm giới thiệu ra cộng đồng DN sử dụng sản phẩm.

BẮT ĐẦU NGAY HÔM

Bạn nào quan tâm tư vấn lựa chọn phần mềm kế toán, cũng như muốn biết các ưu nhược điểm của mỗi phần mềm kế toán thì kết bạn, tham gia nhóm Zalo hay nhóm FB nhé: 0976924010 – 09440547980908803905

Nhóm Zalo: Dịch vụ Doanh nghiệp mới:

https://zalo.me/g/rchqik703

Nhóm Facebook: Dịch vụ Doanh nghiệp mới

https://www.facebook.com/dichvudoanhnghiepmoithanhlap

Facebook Comments

Đăng ký:

    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.