Chữ ký số VNPT-CA

Đăng ký, Chuyển đổi nhà cung cấp sang VNPT (HN và HCM)

GÓI D.VỤ 1 NĂM 2 NĂM 3 NĂM
Phí dịch vụ 1,157,273 1,990,909 2,829,091
 USB TOKEN  500,000  500,000  TẶNG TOKEN MIỄN PHÍ
 Tổng thời gian sử dụng  12 Tháng  24 Tháng  36 Tháng
 Tổng tiền đã gồm VAT 1,823,000 2,740,000 3,112,000
 Chiết khấu 323,000 340,000  512,000
 Số tiền thanh toán đã gồm VAT  1,500,000  2,400,000 2,600,000

Gia hạn Chữ ký số VNPT (HN và HCM)

GÓI D.VỤ 1 NĂM 2 NĂM 3 NĂM
 Phí dịch vụ 1,157,273 1,991,818 2,647,273
 Tổng thời gian sử dụng  12 Tháng  24 Tháng  36 Tháng
 Tổng tiền đã gồm VAT 1,273,000 2,191,000 2,912,000
 Chiết khấu  191,000  512,000
 Số tiền thanh toán đã gồm VAT  1,273,000  2,000,000 2,400,000

Thông Báo Khuyến Mãi :   Chữ ký số VNPT  tặng ngay tiền mặt cho khách hàng khi đăng ký sử dụng dịch vụ .
Chức năng có thể thực hiện khi sử dụng chữ ký số:

  • Kê khai Thuế nộp thuế điện tử, ký Email, Văn bản
  • Kê khai bảo hiểm VNPT xã hội qua mạng
  • Kê khai Hải quan trực tuyến
Facebook Comments

Đăng ký:

    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.