Phần mềm hóa đơn điện tử Vnpt

Phần mềm hóa đơn điện tử Vnpt giải pháp giúp Tổ chức, Doanh nghiệp có thể phát hành, phân phối, xử lý các nghiệp vụ và lưu trữ hóa đơn điện tử thay thế cho việc phát hành và sử dụng hóa đơn giấy.

6 phần mềm hóa đơn điện tử đảm bảo pháp lý, giá rẻ, dể sử dụng nhất
Phần mềm hóa đơn điện tử Vnpt

Tính năng phần mềm:

 • Dễ dàng kết nối/tích hợp với các hệ thống CRM, ERP, Kế toán, Tính cước,…để liên thông và tự động hóa toàn bộ dữ liệu hóa đơn
 • Cho phép xuất hóa đơn dưới nhiều hình thức: xuất hóa đơn lẻ khi phát sinh giao dịch, xuất hóa đơn định kỳ theo lô
 • Triển khai hệ thống quản lý và phát hành hóa đơn tập trung tại Trung tâm, cho phép các đơn vị thành viên thực hiện xuất, gửi và khai thác hóa đơn
 • Tích hợp sẵn giải pháp ký số cho hóa đơn
 • Đáp ứng nhiều đặc thù quản lý khác nhau của doanh nghiệp
6 phần mềm hóa đơn điện tử đảm bảo pháp lý, giá rẻ, dể sử dụng nhất
Phần mềm hóa đơn điện tử Vnpt

Bảng giá:

Phí thiết bị ký số điện tử

 • Đối với doanh nghiệp có số lượng hóa đơn phát hành hàng năm dưới 10.000/MST doanh nghiệp có thể sử dụng thiết bị ký số USB-Token của VNPT hay các nhà cung cấp chữ ký số khác.
 • Đối với doanh nghiệp có số lượng hóa đơn phát hành trên 10.000/MST, VNPT khuyến cáo khách hàng nên sử dụng thiết bị ký số HSM.
6 phần mềm hóa đơn điện tử đảm bảo pháp lý, giá rẻ, dể sử dụng nhất
Thiết bị ký số hóa đơn điện tử VNPT Einvoice
6 phần mềm hóa đơn điện tử đảm bảo pháp lý, giá rẻ, dể sử dụng nhất
Phí THIẾT BỊ CHỮ KÝ SỐ SERVER ( HSM)
6 phần mềm hóa đơn điện tử đảm bảo pháp lý, giá rẻ, dể sử dụng nhất
Phí THIẾT BỊ KÝ SỐ TOKEN (USB TOKEN)

Gói cước sử dụng hóa đơn:

6 phần mềm hóa đơn điện tử đảm bảo pháp lý, giá rẻ, dể sử dụng nhất
Bảng giá phần mềm hóa đơn điện tử VNPT

Phí sửa mẫu hóa đơn ( không bắt buộc)

6 phần mềm hóa đơn điện tử đảm bảo pháp lý, giá rẻ, dể sử dụng nhất
Phí sửa mẫu hóa đơn điện tử VNPT Einvoice

Phí cài đặt, tích hợp hệ thống Hóa đơn điện tử

6 phần mềm hóa đơn điện tử đảm bảo pháp lý, giá rẻ, dể sử dụng nhất
Phí tích hợp phần mềm kế toán với hóa đơn điện tử VNPT
Facebook Comments

Đăng ký:

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.