Không thông báo tạm ngừng kinh doanh bị xử lí như thế nào?

Tóm tắt câu hỏi: 

Công ty tôi thành lập năm 2015 và bắt đầu tạm ngừng kinh doanh vào ngày 3/10/2018. Đến nay (tháng 1/2020) đã hơn 2 năm nhưng công ty vẫn chưa tiếp tục hoạt động. Vậy luật sư cho tôi hỏi, công ty tôi bị xử phạt thế nào khi không thông báo tạm ngừng kinh doanh?

Luật sư tư vấn:

 

Công ty TNHH Tư vấn LawKey Việt Nam cảm ơn anh/chị đã tin tưởng khi gửi câu hỏi đến LawKey. Với thắc mắc của anh/chị, luật sư LawKey tư vấn như sau:

Về thời hạn tạm ngừng hoạt động kinh doanh

Điều 206 Luật Doanh nghiệp 2020 (LDN) quy định Doanh nghiệp phải thông báo bằng văn bản cho Cơ quan đăng ký kinh doanh chậm nhất là 03 ngày làm việc trước ngày tạm ngừng kinh doanh hoặc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo.

Theo đó, Điều 66.1 Nghị định 01/2020/NĐ-CP hướng dẫn nội dung này như sau: Trường hợp doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh hoặc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo, doanh nghiệp gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt trụ sở chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày tạm ngừng kinh doanh hoặc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo. Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu tiếp tục tạm ngừng kinh doanh sau khi hết thời hạn đã thông báo thì phải thông báo cho Phòng Đăng ký kinh doanh chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày tiếp tục tạm ngừng kinh doanh. Thời hạn tạm ngừng kinh doanh của mỗi lần thông báo không được quá một năm.

Biện pháp xử lý khi không thông báo tạm ngừng kinh doanh

Điều 212 Luật doanh nghiệp quy định doanh nghiệp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong trường hợp Doanh nghiệp ngừng hoạt động kinh doanh 01 năm mà không thông báo với Cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế.

Ngoài ra, Điều 32 Nghị định số 50/2016/NĐ-CP quy định mức xử phạt đối với hành vi vi phạm các nghĩa vụ thông báo như sau:

“1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

d) Không thông báo hoặc thông báo không đúng thời hạn đến cơ quan đăng ký kinh doanh về thời Điểm và thời hạn tạm ngừng hoặc tiếp tục kinh doanh;

2. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Đăng ký tạm ngừng kinh doanh nhưng không thông báo tạm ngừng hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh;

3. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc thông báo đến cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế nội dung theo quy định đối với hành vi vi phạm tại Điểm a Khoản 1 Điều này;

b) Buộc thông báo đến cơ quan đăng ký kinh doanh các nội dung theo quy định đối với hành vi vi phạm tại Điểm b, Điểm c, Điểm d, Điểm đ Khoản 1 và Khoản 2 Điều này”

Đối chiếu với tình huống của anh/chị

Công ty anh/chị đã tạm dừng kinh doanh quá 2 năm mà không thông báo sẽ bị xử phạt hành chính từ 1 -2 triệu đồng, buộc thông báo đến cơ quan đăng ký kinh doanh và bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Facebook Comments

Đăng ký:

    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.