Hàm đổi số thành chữ trong excel không cần cài đặt phức tạp

 

Hàm đổi số thành chữ trong excel không cần cài đặt phức tạp

Mình có sưu tầm và chỉnh sửa thành 1 form excel có sẵn hàm, các bạn tải về tự chỉnh lại hợp đồng hay biên bản tùy mục đích nhé

Cách đổi số tiền thành chữ trong Excel, không cần add-in, hỗ trợ cả Excel 32-bit và 64-bit

Link tải file:

Dichvudoanhnghiepmoi.vn/new 

File đính kèm ở cuối bài viết nhé

 

 

Doanh nghiệp mới thành lập năm 2021 cần chú ý các thủ tục kê khai thuế với Cơ quan thuế quản lý và các cơ quan khác có liên quan:

  • Mua Chữ ký số Token thực hiện kê khai tờ khai lệ phí môn bài
  • Mở tài khoản ngân hàng, đăng ký nộp thuế điện tử và Nộp lệ phí môn bài tương ứng mức vốn điều lệ đăng ký
  • Thông báo tài khoản ngân hàng lên Sở kế hoạch nơi cấp đăng ký kinh doanh
  • Làm thủ tục đăng ký sử dụng, phát hành hóa đơn điện tử/ hóa đơn giấy lên cơ quan thuế quản lý
  • Đăng ký phương pháp trích khấu hao TSCĐ lên cơ quan thuế

Các chủ Doanh nghiệp hay Kế toán có thể tham gia nhóm Zalo và kết bạn FB bên dưới, các vấn đề hỗ trợ như tư vấn sử dụng Chữ ký số Token, Hóa đơn điện tử, Phần mềm kế toán, Kê khai thuế mình và mọi người sẽ tư vấn nhé:

 

https://zalo.me/g/rchqik703

 

https://www.facebook.com/dichvudoanhnghiepmoi

 

Với các khách hàng có sử dụng các dịch vụ bên mình như: Mua Chữ ký số Token, Hóa đơn điện tử Hay các bạn kế toán giới thiệu khách hàng đều sẽ được cung cấp Phần mềm kế toán miễn phí Misa Sme 2021 và Phần mềm kế toán Fast Accounting.

Đối với các Công ty mới thành lập, sau khi nhận được giấy phép đăng ký kinh doanh, kế toán cần chú ý thực hiện các công việc: Khai thuế môn bài, Khai thuế GTGT, Khai thuế TNDN, Khai thuế TNCN hàng quý:

 

1. Khai thuế môn bài

 

      – Đối với công ty mới thành lập mà có phát sinh hoạt động sản xuất kinh doanh, thì thời hạn khai và nộp thuế môn bài là ngày cuối cùng của tháng thành lập (theo giấy phép ĐKKD).

      – Đối với công ty mới thành lập mà chưa có phát sinh hoạt động sản xuất kinh doanh, thì thời hạn khai và nộp thuế môn bài là 30 ngày kể từ ngày thành lập theo giấy phép ĐKKD.

      Văn bản tham khảo: Thông tư 96/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002 hướng dẫn thuế Môn bài và Thông tư 42/2003/TT-BTC ngày 07/05/2003 sửa đổi bổ sung TT 96/2002.

2. Khai thuế GTGT

 

   – Doanh nghiệp mới thành lập hiện nay tự động thực hiện kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, các đơn vị muốn áp dụng kê khai thuế theo Phương pháp trực tiếp thì cần làm các thủ tục sử dụng Hóa đơn bán hàng với Chi cục thuế quản lý trực tiếp.

3. Khai thuế TNDN

 

      – Theo quy định hiện nay mức tạm tính hàng quý hiện nay không phải nộp tờ khai tạm tính mà chỉ cần nộp tiền thuế TNDN tạm tính vào ngân sách, tổng 4 quý tạm nộp phải đạt từ 80% thuế TNDN phải nộp theo quyết toán.

      – Cuối năm nộp tờ khai quyết toán thuế TNDN.

4. Khai thuế TNCN

 

      – Đối với thuế TNCN, từ quý 3 năm 2020 trở về trước không phát sinh thì không phải nộp tờ khai tháng/quí, nhưng chú ý là vẫn phải nộp tờ khai quyết toán năm. Từ Quý 4 năm 2020 trở đi, thì thuế TNCN mặc dù không phát sinh thì vẫn phải nộp tờ khai khấu trừ thuế TNCN hàng quý. 

      – Việc khai thuế theo tháng hoặc quý được xác định một lần kể từ tháng đầu tiên có phát sinh khấu trừ thuế và áp dụng cho cả năm. Cụ thể như sau:

+ Tổ chức, cá nhân trả thu nhập phát sinh số thuế khấu trừ trong tháng của ít nhất một loại tờ khai thuế thu nhập cá nhân từ 50 triệu đồng trở lên khai thuế theo tháng, trừ trường hợp tổ chức, cá nhân trả thu nhập thuộc diện khai thuế giá trị gia tăng theo quý.

+ Tổ chức, cá nhân trả thu nhập không thuộc diện khai thuế theo tháng theo hướng dẫn nêu trên thì thực hiện khai thuế theo quý.

       Văn bản tham khảo: Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 hướng dẫn NĐ 65/2013/NĐ-CP về thuế TNCN.

5. Hóa đơn

 

      – Đối với DN mới thành lập mà đủ điều kiện sử dụng hóa đơn GTGT và đã được cơ quan thuế chấp nhận thì: tiến hành đặt in hóa đơn GTGT để sử dụng, sau đó làm thông báo phát hành hóa đơn trước khi sử dụng ít nhất là 2 ngày. Kể từ ngày thông báo phát hành hóa đơn, thì mỗi quý phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, chậm nhất là ngày 30 tháng sau. 

      – Đối với DN kê khai thuế GTGT theo PP Trực tiếp thì phải mua hóa đơn của cơ quan thuế để sử dụng và kể từ ngày mua, cũng báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn như trường hợp trên.

      Văn bản tham khảo: Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 Hướng dẫn NĐ 52/2010 và 04/2014 về hóa đơn.

6. Tài khoản ngân hàng

      – Mở tài khoản ngân hàng để giao dịch với khách hàng vì theo quy định hóa đơn mua vào từ 20 triệu trở lên phải chuyển khoản thì mới được khấu trừ thuế GTGT và chi phí tính thuế TNDN mới được trừ.

      – Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày mở tài khoản, phải thực hiện thông báo số TK ngân hàng lên Sở kế hoạch đầu tư, không cần thông báo lên Cơ quan thuế quản lý.

7. Lao động và BHXH

      – Nếu DN ký hợp đồng với người lao động có thời hạn từ 1 tháng trở lên sẽ thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc: kế toán liên hệ với cơ quan BHXH để làm hồ sơ tham gia đóng bảo hiểm cho nhân viên.

       Văn bản tham khảo: Luật Lao động và Luật Bảo hiểm xã hội.

8. Bảng định mức nguyên vật liệu

      – Nếu là doanh nghiệp có tính chất sản xuất thì phải lập Bảng định mức nguyên vật liệu cho tất cả các sản phẩm của doanh nghiệp. Riêng qui định nộp cho cơ quan thuế bảng định mức này đã được bãi bỏ kể từ ngày 01/01/2014.

      Văn bản tham khảo: Thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 hướng dẫn NĐ 218/2013 về thuế TNDN.

9. Thông báo phương pháp khấu hao tài sản cố định

      – Lập và nộp bảng thông bao phương pháp trích khấu hao TSCĐ kể từ ngày phát sinh TSCĐ.

       Văn bản tham khảo: Thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2014 hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao TSCĐ.

10. Các thủ tục khai báo ban đầu khác:

 

     Đăng ký chế độ kế toán áp dụng, hình thức kế toán, phương pháp hàng tồn kho, đăng ký KTT… cho cơ quan thuế khi DN mới thành lập thì một số cơ quan thuế bắt buộc, nhưng một số nơi khác thì không bắt buộc.

 

 

File hợp đồng biên bản giao nhận kèm sẵn hàm đổi số thành chữ :

https://www.mediafire.com/file/82d7uu394gsyqd6/HOPDONG.rar/file

Pass giải nén: https://dichvudoanhnghiepmoi.vn

 

Facebook Comments

Đăng ký:

    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.