Đào tạo kế toán thuế Hà Nội

HÀ NỘI – KHAI GIẢNG KHÓA HỌC KẾ TOÁN-KẾ TOÁN THUẾ-KẾ TOÁN TRƯỞNG 2020

KHAI GIẢNG KHÓA HỌC KẾ TOÁN – KẾ TOÁN THUẾ – KẾ TOÁN TRƯỞNG TẠI HÀ NỘI

<Lịch khai giảng từ 05/10/2020 đến 31/12/2020>

  • Khai giảng khóa học kế toán – kế toán thuế – kế toán trưởng (HÀ NỘI)
  • Khai giảng khóa học kế toán – kế toán thuế – kế toán trưởng (TP.HCM)
  • Khai giảng khóa học kế toán – kế toán thuế – kế toán trưởng (HÀ ĐÔNG)

1> Lớp học kế toán trưởng doanh nghiệp

– Học phí: 2.500.000đ/hv

– Thời gian: 2 tháng-Sáng: 8h30-11h30 + Chiều: 14h-17h + Tối: 18h-21h

2> Lớp học kế toán trưởng hành chính sự nghiệp

– Học phí: 3.000.000đ/hv

– Thời gian: 2 tháng-Sáng: 8h30-11h30 + Chiều: 14h-17h + Tối: 18h-21h

3> Lớp học đại lý thuế

– Học phí: 4.200.000đ/hv

– Thời gian: 26 buổi-Sáng: 8h30-11h30 + Chiều: 14h-17h + Tối: 18h-21h

4> Lớp học kế toán nhập môn

– Thời gian:

6 buổi-Sáng: 9h-11h30 + Chiều: 14h-16h30 + Tối: 18h-20h30

Số học viên/lớp Học phí ngày thường Học phí ngày thường (tối) Học phí cuối tuần (T7+CN) Thời gian học: 15 buổi Thời gian đợi lớp Đặc điểm
1-3 1,200,000 1,300,000 1,400,000 2h/buổi 0 Thời gian học linh động, được xếp lớp học ngay, 1 kèm 1, có thể học cấp tốc
4-6 1,100,000 1,200,000 1,300,000 2h/buổi 1-7 ngày Lịch học 3 buổi/ tuần, có lớp sáng, chiều, tối
7-9 1,000,000 1,100,000 1,200,000 2h/buổi 1-14 ngày Lịch học 3 buổi/ tuần, có lớp sáng, chiều, tối
>=10 800,000 900,000 1,000,000 2h/buổi 1-18 ngày Lịch học 3 buổi/ tuần, có lớp sáng, chiều, tối

5> Lớp học kế toán tổng hợp thuế cho người đã biết

-Thời gian:

15 buổi-Sáng: 9h-11h30 + Chiều: 14h-16h30 + Tối: 18h-20h30

Số học viên/lớp Học phí ngày thường Học phí ngày thường (tối) Học phí cuối tuần (T7+CN) Thời gian học: 15 buổi Thời gian đợi lớp Đặc điểm
1-3 2,500,000 2,800,000 3,100,000 2h/buổi 0 Thời gian học linh động, được xếp lớp học ngay, 1 kèm 1, có thể học cấp tốc
4-6 2,300,000 2,500,000 2,800,000 2h/buổi 1-7 ngày Lịch học 3 buổi/ tuần, có lớp sáng, chiều, tối
7-9 2,000,000 2,200,000 2,400,000 2h/buổi 1-14 ngày Lịch học 3 buổi/ tuần, có lớp sáng, chiều, tối
>=10 1,800,000 2,000,000 2,200,000 2h/buổi 1-18 ngày Lịch học 3 buổi/ tuần, có lớp sáng, chiều, tối

6> Lớp học kế toán thuế tổng hợp cho người chưa biết

-Thời gian:

21 buổi-Sáng: 9h-11h30 + Chiều: 14h-16h30 + Tối: 18h-20h31

Số học viên/lớp Học phí ngày thường(ngày) Học phí ngày thường (tối) Học phí cuối tuần (T7+CN) Thời gian học: 21 buổi Thời gian đợi lớp Đặc điểm
1-3 3,500,000 3,800,000 4,100,000 2h/buổi 0 Thời gian học linh động, được xếp lớp học ngay, 1 kèm 1, có thể học cấp tốc
4-6 3,300,000 3,500,000 3,800,000 2h/buổi 1-7 ngày Lịch học 3 buổi/ tuần, có lớp sáng, chiều, tối
7-9 3,000,000 3,200,000 3,400,000 2h/buổi 1-14 ngày Lịch học 3 buổi/ tuần, có lớp sáng, chiều, tối
>=10 2,800,000 3,000,000 3,200,000 2h/buổi 1-18 ngày Lịch học 3 buổi/ tuần, có lớp sáng, chiều, tối

7> Lớp học kế toán thuế sản xuất

– Thời gian:

15 buổi-Sáng: 9h-11h30 + Chiều: 14h-16h30 + Tối: 18h-20h30

Số học viên/lớp Học phí ngày thường Học phí ngày thường (tối) Học phí cuối tuần (T7+CN) Thời gian học: 15 buổi Thời gian đợi lớp Đặc điểm
1-3 3,500,000 3,900,000 4,300,000 2h/buổi 0 Thời gian học linh động, được xếp lớp học ngay, 1 kèm 1, có thể học cấp tốc
4-6 3,200,000 3,500,000 3,900,000 2h/buổi 1-7 ngày Lịch học 3 buổi/ tuần, có lớp sáng, chiều, tối
7-9 2,800,000 3,100,000 3,400,000 2h/buổi 1-14 ngày Lịch học 3 buổi/ tuần, có lớp sáng, chiều, tối
>=10 2,500,000 2,800,000 3,100,000 2h/buổi 1-18 ngày Lịch học 3 buổi/ tuần, có lớp sáng, chiều, tối

8> Lớp học kế toán thuế xây dựng, xây lắp

– Thời gian:

15 buổi-Sáng: 9h-11h30 + Chiều: 14h-16h30 + Tối: 18h-20h30

Số học viên/lớp Học phí ngày thường Học phí ngày thường (tối) Học phí cuối tuần (T7+CN) Thời gian học: 15 buổi Thời gian đợi lớp Đặc điểm
1-3 5,000,000 5,500,000 6,100,000 2h/buổi 0 Thời gian học linh động, được xếp lớp học ngay, 1 kèm 1, có thể học cấp tốc
4-6 4,500,000 5,000,000 5,500,000 2h/buổi 1-7 ngày Lịch học 3 buổi/ tuần, có lớp sáng, chiều, tối
7-9 4,000,000 4,400,000 4,800,000 2h/buổi 1-14 ngày Lịch học 3 buổi/ tuần, có lớp sáng, chiều, tối
>=10 3,500,000 3,900,000 4,300,000 2h/buổi 1-18 ngày Lịch học 3 buổi/ tuần, có lớp sáng, chiều, tối

9> Lớp học kế toán máy

– Thời gian:

6 buổi-Sáng: 9h-11h30 + Chiều: 14h-16h30 + Tối: 18h-20h30

Số học viên/lớp Học phí ngày thường Học phí ngày thường (tối) Học phí cuối tuần (T7+CN) Thời gian học: 6 buổi Thời gian đợi lớp Đặc điểm
1-3 1,200,000 1,300,000 1,400,000 2h/buổi 0 Thời gian học linh động, được xếp lớp học ngay, 1 kèm 1, có thể học cấp tốc
4-6 1,100,000 1,200,000 1,300,000 2h/buổi 1-7 ngày Lịch học 3 buổi/ tuần, có lớp sáng, chiều, tối
7-9 1,000,000 1,100,000 1,200,000 2h/buổi 1-14 ngày Lịch học 3 buổi/ tuần, có lớp sáng, chiều, tối
>=10 800,000 900,000 1,000,000 2h/buổi 1-18 ngày Lịch học 3 buổi/ tuần, có lớp sáng, chiều, tối
Facebook Comments

Đăng ký:

    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.