GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KẾ TOÁN VÀ TƯ VẤN THUẾ HÀ NỘI

CHỮ KÝ SỐ – HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ – PHẦN MỀM KẾ TOÁN

Công ty kế toán thuế CHP đã được cấp giấy phép hành nghề đại lý thuế, được thành lập với mục đích cung cấp các dịch vụ có liên quan đến hoạt động kế toán thuế của Doanh nghiệp. Các dịch vụ CHP cung cấp:

  • Dịch vụ kế toán, tư vấn, kê khai quyết toán thuế
  • Chữ ký số Token
  • Hóa đơn điện tử
  • Phần mềm kế toán
  • Kế toán thuế
  • Thành lập doanh nghiệp mới